Autor tatravia

Podpora rozvoja a rastu územných samospráv Participácia na skvalitňovaní verejných služieb

Obec je zatvorená!

Postupovali obce správne, ak prestali vykonávať svoju činnosť, odvolávajúc sa na pandemickú situáciu? Úvaha nás vracia späť do situácie na…