Úvod
Tlačová správa k projektu Tatranský veľtrh outdoorových aktivít - „Tatrica",
Tlačová správa k projektu Tatranský veľtrh outdoorových aktivít - „Tatrica", ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007-2013, a ktorý zabezpečuje Prešovský samosprávny kraj.
ďalej...

Čo nám zostane z Vysokých Tatier?

 

Návštevníci Vysokých Tatier si zaiste všimli zmeny, ktoré sú každým rokom výraznejšie. 

Kedysi nádherné úbočia štítov začali meniť svoju farbu.
Kedysi nádherné zelené plochy ihličnatých stromov striedajú mŕtve červeno-hnedo-šedé plochy umierajúcich stromov.

Depresívny stav.

ďalej...

Vzdelávanie a odborná príprava - priority Európskeho sociálneho fondu
Rozhodli sme sa Vám priblížiť, ako vidí poslanie Európskeho sociálneho fondu Európska komisia prostredníctvom svojho portálu www.ec.europa.eu
Okrem pohľadu na vývoj Slovenska sa portál zameriava na pomenovanie cieľpv a nástrojov na ich dosiahnutie. Medzi priority Európskeho sociálneho fondu, na ktoré sa TATRAVIA-RRA dlhodobo orientuje, patrí aj kategória ľudských zdrojov.
ďalej...

Národné centrum európskych a globálnych štúdií Slovenskej Republiky

Dávame do pozornosti monografiu Národného centra európskych a globálnych štúdií Slovenske Republiky, spracovanú za editorstva K. Ivaničku kolektívom 33 autorov, vrátane 4 autorov zo zahraničia. Monografia nesie názov Prekonanie krízy - tvorba nového modelu sociálno - ekonomického rozvoja Slovenska. Prof. RNDr. Koloman Ivanička, DrSc. je zároveň riaditeľom Národného centra európskych a globálnych štúdií Slovenske Republiky. Pubiikácia prináša záujímavé konštatácie ohľadne príčin vzniku hospodárskej krízy a zlyhania neoliberálnej paradigmy, pomenúva zásadné negatívne a pozitívne faktory, venuje sa hľadaniu východísk a riešení.

ďalej...

Nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu má komplexný dopad

Aký má dopad čerpanie zdrojov z Európskeho sociálneho fondu v praxi?
Je prijímateľom benefitov výlučne predkladateľ projektu a cieľová skupina, na ktorú sa projekt zameriava?
Uvádzame stručný pohľad na uvedenú problematiku.

ďalej...

<< Začiatok < späť 1 2 3 4 5 6 7 8 ďalej > Koniec >>

Zobrazené 26 - 30 z 36Copyright © 2008 TATRAVIA - regionálna rozvojová agentúra.


portál regionálnej rozvojovej agentúry

TATRAVIA - RRA
Švajčiarsky dom
Starý Smokovec 7
062 01 Starý Smokovec
Vysoké Tatry
tatravia@tatravia.sk
TATRAVIA regionálna rozvojová agentúra

Úlohou TATRAVIE je:

- Plnenie úloh v zmysle zmluvného vzťahu ústredným orgánom štátnej správy.

- Identifikácia a implementácia trvalo udržateľných projektov.

- Vytvorenie projektovej kompozície - mapy projektov a ich podpora.

- Zvýšiť úspešnosť, efektivitu a adresnosť čerpania finančnej podpory.Odporúčame: