Úvod arrow Projekty arrow Projekt TATRICA

TATRAVIA-RRA v súčasnosti realizuje projekt s názvom Tatranský veľtrh outdoorových aktivít - „Tatrica", ktorého autorom je Mgr. Beáta Firicová: "Projekt sa zameriava na celú cezhraničnú oblasť Tatier (Spiš, Liptov, Orava, Zakopané). V rámci  projektu sa uskutočnia dve synergicky pôsobiace aktivity, ktoré výraznou mierou zvýšia záujem o región, najmä u stále väčšej skupiny návštevníkov zameraných na aktívne trávenie voľného času". 

Projekt bol schválený v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekty realizované v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko- Slovenská republika 2007-2013. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Outdoorové aktivity, ako nosný prvok aktívnej dovolenky, ktorá je súčasným trendom trávenia voľného času vo svete i na Slovensku, sú v širšom regióne Tatier (Spiš, Liptov, Orava) defragmentované na drobných, navzájom nekooperujúcich poskytovateľov týchto služieb.
Aj napriek vysokej kvalite poskytovania týchto služieb, nie sú ubytovateľmi prezentované pre ich budúcich hostí ako podstatná súčasť ich pobytu. Pritom v súčasnosti
na pritiahnutie návštevníka už nestačí poskytnúť len kvalitné ubytovanie.

Aktivita projektu: Tatranské outdoorové hry - "Tatrica"
Prezentácia outdoorových aktivít pre domácu a zahraničnú verejnosť spracovaním časovo limitovanej filmovej tvorby o jednotlivých športoch súťažiacimi družstvami.
Hry sa uskutočnia na slovenskej aj poľskej časti Tatier. Vytvorené snímky o outdoore v tatranskom regióne budú využité na aktívnu propagáciu regiónu vo svete a ich prezentácia bude zároveň súčasťou veľtrhu. Podobné propagačné podujatia sa usporadúvajú v alpských krajinách a slúžia na zvýšenie záujmu verejnosti o konkrétne turistické destinácie. Počas hier sa zároveň bude propagovať aj samotný veľtrh.
Obdobné propagačné podujatie sa neuskutočňuje ani na Slovensku, ani v okolitých krajinách, jeho význam pre publicitu regiónu bude o to väčší.

Aktivita projektu: Tatranský veľtrh outdoorových aktivít - "Tatrica"
Prezentácia poskytovateľov outdoorových služieb formou výstavy, kde budú môcť ich služby kontrahovať ubytovatelia z regiónu, aby tak mohli obohatiť svoju ponuku a zvýšiť efektívnosť získavania novej návštevníckej klientely. Zároveň sa poskytovatelia outdoorových služieb predstavia športovo orientovanej verejnosti, ktorej aktivity sa priamo ukotvia
do tatranského regiónu.
Súčasťou veľtrhu bude aj odborný seminár zameraný na objasnenie vykonávania outdoorových aktivít z hľadiska podmienok ochrany prírody, ktorá je vzhľadom na rozsah chránených území v regióne jedným z najvýznamnejších limitov pre výkon týchto aktivít.

Veľtrh bude usporiadaný v čase konania Medzinárodného festivalu horského filmu v Poprade. To podporí najmä informačný dosah veľtrhu smerom na športovú verejnosť. Aj keď sa na Slovensku i v Poľsku usporadúva viacero veľtrhov cestovného ruchu, ani jeden z nich nie je primárne zameraný na prezentáciu outdooru ako aktivity determinujúcej potenciu regiónu pre cestovný a turistický ruch. Preto bude toto podujatie výnimočné, čím podstatnou mierou zvýši záujem o tatranský región.

Priamym projektovým cieľom oboch podujatí je prostredníctvom plastického obrazu o outdoorových aktivitách v tatranskom regióne podstatnou mierou zviditeľniť ponuku regiónu v zahraničí a priblížiť ju svetovým trendom v trávení voľného času, a tak pozitívne ovplyvniť cestovný ruch v tomto regióne. Ide pritom o skvalitnenie ponuky jednotlivých poskytovateľov ubytovania v regióne, ktorí tak dokážu podstatnou mierou zvýšiť návštevnosť v regióne.

Poznámka: Tatranské outdoorové hry - "Tatrica" a Tatranský veľtrh outdoorových aktivít - "Tatrica" sú výhradným duševným vlastníctvom Horského internetového klubu.

 

 

Novinky!!!

TATRANSKÉ OUTDOOROVÉ HRY
Medzinárodná súťaž o najlepší krátky film, ktorý bude prezentovať región Tatier ako outdoorovú destináciu.
Vysoké Tatry
Termín: 26.4.-2.5.2010 
Prihlasovací formulár: prejdi na stránku www.tatrica.sk

 

TATRANSKÝ VEĽTRH OUTDOOROVÝCH AKTIVÍT
3 dňová prehliadka slovensko - poľskej ponuky outdoorových služieb
v regióne Tatier
Veľtrh pre nadväzovanie spoluprác medzi outdoorovými firmami a ubytovateľmi v tatranskom regióne.
Prezentácia outdoorových služieb verejnosti, získavanie novej klientely.
sprievodná akcia: Odborný seminár o vykonávaní outdoorových športov v súlade s ochranou prírody.
Miesto konania: najväčšie obchodné centrum v tatranskom regióne - MAX v Poprade.
Termín: 15.-17.10.2010

Prihlasovací formulár: prejdi na stránku www.tatrica.sk

 

 

 
Nasledujúci >Copyright © 2008 TATRAVIA - regionálna rozvojová agentúra.


portál regionálnej rozvojovej agentúry

TATRAVIA - RRA
Švajčiarsky dom
Starý Smokovec 7
062 01 Starý Smokovec
Vysoké Tatry
tatravia@tatravia.sk
TATRAVIA regionálna rozvojová agentúra

Úlohou TATRAVIE je:

- Plnenie úloh v zmysle zmluvného vzťahu ústredným orgánom štátnej správy.

- Identifikácia a implementácia trvalo udržateľných projektov.

- Vytvorenie projektovej kompozície - mapy projektov a ich podpora.

- Zvýšiť úspešnosť, efektivitu a adresnosť čerpania finančnej podpory.Odporúčame: