Úvod arrow Projekty arrow Vedeli ste, že...?

Vážení návštevníci

na tomto mieste budeme zverejňovať historické udalosti, ktorých pripomenutie je aktuáne vždy v daný deň pripomenutia. 

 

09.08.1918
Uznanie Česko-slovenského odboja ako spojenca britskou vládou

04.08
Deň Matice Slovenskej

02.08.1945
Dekrét prezidenta Beneša o strate občianstva Nemcov a Maďarov v súvislosti s povojnovým usporiadaním

21.07.1940
1940 uznanie Českoslovednskej vlády v Londýne britskou vládou

18.07.1941
Sovietsky zväz uznal londýnsku Československú vládu

17.07.1992
SNR schválila Deklaráciu o zvrchovanosti Slovenskej republiky 

14.07.1927
Prijatie zákona o reforme verejnej správy

11.07.1960
Schválenie novej ústavy, premenovanie štátu na Československá socialistická republika (ČSSR) 

05.07.1990
Federálne zhromaždenie zvolilo opäť Václava Havla za prezidenta ?SFR

01.07.1928
Na Slovensku vzniklo krajinské zriadenie na čele s krajinským prezidentom 

30.06.1993
1993 SR bola prijatá do Rady Európy

29.06.1918
1918 uznanie Česko-slovenského odboja ako spojenca francúzskou vládou 

27.06.1995
SR podala oficiálnu žiadosť o vstup do EÚ 

26.06.1953
Vznik Slovenskej akademie vied

25.06.1937
Založenie Slovenskej vysokej školy technickej 

23.06.1993
SR podpísala asociačnú dohodu s Európskym spoločenstvom

19.06.1946
Eduard Beneš zvolený za prezidenta ČSR

14.06.1948
KOmunista Klement Gottwald tzvolený za prezidenta ČSR

07.06.
Výročie Memoranda národa slovenského

05.-06.06.1992
Parlamentné voľby

4.-5. jún 1938
Zjazd HSČS prijal nový návrh autonómie Slovenska.

31.05.1936
31 máj-l.jún - v Trenčianskych Tepliciach sa zišiel prvý kongres slovenských spisovateľov

30.05 1948
Voľby s "jednotnou kandidátkou" do Národného zhromaždenia

27.05.1927
T.G. Masaryk opäť zvolený za prezidenta ČSR

26.05.1946
Voľby do Ústavodarného národného zhromaždenia

25.05.1949
IX. zjazd KSČ prijal "generálnu líniu výstavby socializmu"

24.05. 1933
T.G. Masaryk opäť zvolený za prezidenta ČSR 

21.05 1940
Prezident J. Tiso prijal demisiu A. Mácha na funkciu hlavného veliteľa Hlinkovej gardy 

19.05.1945
Voľby do parlamentu a do krajinského zastupiteľstva

16.05.1935
Podpísanie spojeneckej zmluvy medzi ?SR a ZSSR

10.05. 1945
Vláda Zd. Fierlingera prišla do Prahy

09.05.1948
Prijatie novej ústavy ČSR

08.05.
Deň víťazstva nad fašizmom

06.05.1970
Podpísanie zmluvy o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi ČSSR a ZSSR

04.05.1919
Smrť Milana Rastislava Štefánika

01.05.2004
Vstup SR do Európskej únie

29.04.1948
Ukončenie súdneho pojednávania proti účastníkom "protištátneho sprisahania"

23.04.1991
Na čele zrekonštruovanej vlády nahradil odvolaného Vladimíra Mečiara Ján Čarnogurský

22.04.1990
Počas návštevy ČSFR pápež Ján Pavol II. navštívil Bratislavu 

20.4.1990
Oficiálna zmena názvu štátu na názov Česká a Slovenská Federatívna Republika (ČSFR)

18.4.1947
Poprava Jozefa Tisa

17.4.1969
Zvolenie Gustáva Husáka za prvého tajomníka ÚV KSČ

16.4.1920
1920 prvé voľby do Národného zhromaždenia

11.4.1994
Odvolanie Vladimíra Mečiara z funkcie predsedu vlády

8.4.1968
Vláda O. Černíka

5.4.1946
Zverejnenie dohody medzi Demokratickou stranou a slovenskými katolíckymi politikmi - tzv. Aprílová dohoda

4.4.1945
Červená armáda vstúpila do Bratislavy

30.3.1968
L. Svoboda zvolený za prezidenta ČSSR

27.3.1991
Posledné sovietske vojenské jednotky opustili územie ČSFR

25.3.1988
Manifestácia veriacich, tzv. sviečková demonštrácia v Bratislave

23.3.1939
Maďarská invázia na východnom Slovensku (začiatok tzv. malej vojny)

21.3.1953
Prezidentom sa stal A. Zápotocký, predsedom vlády V. Široký

19.3.1995
V Paríži predsedovia vlád Slovenska a Maďarska podpísali základnú medzištátnu zmluvu

15.3.1994
Nastúpila vláda J. Moravčíka

14.3.1953
Smrť Klemeta Gottwalda

11.3.1939
1939 prezident vymenoval autonómnu vládu na čele s K. Sidorom

9.3.1939
1939 zosadenie a reorganizácia slovenskej autonómnej vlády, tzv. Homolov puč 

6.3.1923
Parlament prijal tzv. zákon na ochranu republiky

1.3.1920
Založenie Slovenského národného divadla

25.2.1948
Komunistický prevrat

23.2.1949
1949 prijatie zákona o jednotných roľníckych družstvách

22.2.1946
Československo-maďarská dohoda o výmene obyvateľstva

21.2.1948
G. Husák v rozpore s Ústavou odvolal zo Zboru povereníkov povereníkov za Demokratickú stranu

8.2.1993
Po menovej odluke začala na Slovensku platiť nová mena: Slovenská koruna

2.2.1939
Prvé zasadnutie Slovenského snemu

Zdroj: www.calendar.zoznam.sk

 
< Predchádzajúci   Nasledujúci >Copyright © 2008 TATRAVIA - regionálna rozvojová agentúra.


portál regionálnej rozvojovej agentúry

TATRAVIA - RRA
Švajčiarsky dom
Starý Smokovec 7
062 01 Starý Smokovec
Vysoké Tatry
tatravia@tatravia.sk
TATRAVIA regionálna rozvojová agentúra

Úlohou TATRAVIE je:

- Plnenie úloh v zmysle zmluvného vzťahu ústredným orgánom štátnej správy.

- Identifikácia a implementácia trvalo udržateľných projektov.

- Vytvorenie projektovej kompozície - mapy projektov a ich podpora.

- Zvýšiť úspešnosť, efektivitu a adresnosť čerpania finančnej podpory.Odporúčame: