Úvod

INDIKATIVNY HARMONOGRAM VÝZIEV V RÁMCI NSRR NA ROK 2012:

 

Harmoonogram výziev OP ŽP na rok 2012:


 

Aktuálne výzvy:


 

19. 10. 2009 Zoznam schválených žiadostí o NFP - Výzva OP ŽP PO3-09-1

Ministerstvo Životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnil Zoznam schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok k výzve OPŽP PO3-09-1 zo dňa 07.05.2009.

Zoznam môžete nájsť tu: 

Zdroj: http://www.nsrr.sk/aktuality/&id=409

 

24.09.2009 OP Životné prostredie-aktualizovaný harmonogram výziev

Aktualizovaný harmonogram výziev OP ŽP k 16.09.2009

 

 
< Predchádzajúci   Nasledujúci >Copyright © 2008 TATRAVIA - regionálna rozvojová agentúra.


portál regionálnej rozvojovej agentúry

TATRAVIA - RRA
Švajčiarsky dom
Starý Smokovec 7
062 01 Starý Smokovec
Vysoké Tatry
tatravia@tatravia.sk
TATRAVIA regionálna rozvojová agentúra

Úlohou TATRAVIE je:

- Plnenie úloh v zmysle zmluvného vzťahu ústredným orgánom štátnej správy.

- Identifikácia a implementácia trvalo udržateľných projektov.

- Vytvorenie projektovej kompozície - mapy projektov a ich podpora.

- Zvýšiť úspešnosť, efektivitu a adresnosť čerpania finančnej podpory.Odporúčame: