Úvod arrow Projekty arrow Operačný program Výskum a vývoj

Operačný program Výskum a vývoj 

9.10.2009

1. Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Výskum a vývoj zverejnilo informáciu o výmene príloh k žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPVaV-2009/2.1/03-SORO. 

Zdroj: http://asfeu.sk/aktuality/aktuality/?aktualita=205

 

2. Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Výskum a vývoj zverejnilo informáciu o výmene príloh k žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPVaV-2009/4.1/03-SORO.

Zdroj: http://asfeu.sk/aktuality/aktuality/?aktualita=206


 
< Predchádzajúci   Nasledujúci >Copyright © 2008 TATRAVIA - regionálna rozvojová agentúra.


portál regionálnej rozvojovej agentúry

TATRAVIA - RRA
Švajčiarsky dom
Starý Smokovec 7
062 01 Starý Smokovec
Vysoké Tatry
tatravia@tatravia.sk
TATRAVIA regionálna rozvojová agentúra

Úlohou TATRAVIE je:

- Plnenie úloh v zmysle zmluvného vzťahu ústredným orgánom štátnej správy.

- Identifikácia a implementácia trvalo udržateľných projektov.

- Vytvorenie projektovej kompozície - mapy projektov a ich podpora.

- Zvýšiť úspešnosť, efektivitu a adresnosť čerpania finančnej podpory.Odporúčame: