Úvod

www.nsrr.sk

Sledujte aktuálne výzvy na web portále Centrálneho koordinačného orgánu www.nsrr.sk.

Informácie o aktuálnych výzvach získate i na webstránkach riadiacich orgánov:

OP Bratislavský kraj

Regionálny operačný program

OP Životné prostredie

OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

OP Výskum a vývoj

OP Zdravotníctvo

OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia

OP Vzdelávanie

OP Informatizácia spoločnosti

OP Doprava

OP Technická pomoc

 

 

 

 
< Predchádzajúci   Nasledujúci >Copyright © 2008 TATRAVIA - regionálna rozvojová agentúra.


portál regionálnej rozvojovej agentúry

TATRAVIA - RRA
Švajčiarsky dom
Starý Smokovec 7
062 01 Starý Smokovec
Vysoké Tatry
tatravia@tatravia.sk
TATRAVIA regionálna rozvojová agentúra

Úlohou TATRAVIE je:

- Plnenie úloh v zmysle zmluvného vzťahu ústredným orgánom štátnej správy.

- Identifikácia a implementácia trvalo udržateľných projektov.

- Vytvorenie projektovej kompozície - mapy projektov a ich podpora.

- Zvýšiť úspešnosť, efektivitu a adresnosť čerpania finančnej podpory.Odporúčame: