Úvod arrow Projekty arrow Záverečná konferencia projektu Tatranská škola regionálneho rozvoja za účasti princa Philipa

Záverečná konferencia projektu „TATRANSKÁ ŠKOLA REGIONÁLNEHO ROZVOJA" 23.- 24.10.2008, v prvom rade zľava: Ján Mokoš, Silvia Gašparovičová, princ Philip, Michal Kravčík

 

 
 
Záverečnou konferenciou TATRY PRE ĽUDÍ sa dnes, 24. októbra 2008, v Grandhoteli v Starom Smokovci za účasti princa Philipa, Vojvodu z Edinburgu, a v sprievode pani Silvii Gašparovičovej, manželky prezidenta SR, a primátora mesta Vysoké Tatry Jána Mokoša, ukončil projekt Tatranská škola regionálneho rozvoja (konferencia bola súčasťou oficiálneho programu britskej kráľovnej Alžbety II na Slovensku).
 
V závere konferencie účastníci prijali "Posolstvo Tatry pre ľudí", ktoré je zamerané na mobilizáciu všetkých zainteresovaných pomôcť Tatrám v šiestich oblastiach nevyhnutných pre záchranu a obnovu prírodného a kultúrneho dedičstva regiónu Vysoké Tatry (pre trvalo udržateľný rozvoj Vysokých Tatier; pre obnovu lesných ekosystémov; pre kultúru občianskej participácie; pre prevenciu pred „tatranskými konfliktami"; pre kultúru otvorených komunikačných kanálov; pre inštitucionálny rámec pomoci Vysokým Tatrám) - viď príloha.
Záverečná diskusia konferencie viedla k motivácii účastníkov, že formálne projekt končí, ale je to začiatok novej fázy spolupráce, partnerstva pre udržateľný rozvoj regiónu Tatranská škola regionálneho rozvoja Vysoké Tatry.

Tri kľúčové posolstvá sú:

  • Vysoké Tatry majú ideálnu príležitosť stať sa uznávaným medzinárodným lídrom v oblasti vývoja environmentálnych technológií a zavádzania inovácie v oblasti hospodárenie s krajinou
  • Vysoké Tatry majú šancu ísť svojou vlastnou cestou, nemôžu konkurovať napríklad Alpám, ale primerane svojej veľkosti a tradícii ponúknuť svoje kvality a jedinečnosť.
  • Dialóg a komunikácia partnerov v území je kľúčová pre úspech a udržanie prosperity regiónu.
Hlavným iniciátorom účasti princa Philipa na konferencii a následne na symbolickom zasadení limby pri Švajčiarskom dome bol Michal Kravčík z občianskeho združenia Ľudia a voda, ktorý je nielen aktívnym dlhoročným environmentálnym aktivistom, ale aj riešiteľom problematiky v oblasti vodnej paradigmy.
 
 
Manželka prezidenta SR Silvia Gašparovičová, princ Philip a primátor Mesta Vysoké Tatry zaujatý prezentáciou akčných plánov pre podporu a rozvoj tatranského regiónu
 
 
 
< Predchádzajúci   Nasledujúci >Copyright © 2008 TATRAVIA - regionálna rozvojová agentúra.


portál regionálnej rozvojovej agentúry

TATRAVIA - RRA
Švajčiarsky dom
Starý Smokovec 7
062 01 Starý Smokovec
Vysoké Tatry
tatravia@tatravia.sk
TATRAVIA regionálna rozvojová agentúra

Úlohou TATRAVIE je:

- Plnenie úloh v zmysle zmluvného vzťahu ústredným orgánom štátnej správy.

- Identifikácia a implementácia trvalo udržateľných projektov.

- Vytvorenie projektovej kompozície - mapy projektov a ich podpora.

- Zvýšiť úspešnosť, efektivitu a adresnosť čerpania finančnej podpory.Odporúčame: