Úvod arrow Projekty arrow TATRAVIA - cesta k integrácii trhu práce

Projekt TATRAVIA - cesta k integrácii trhu práce bol podporený z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Sektorového operačného programu Ľudské zdroje.


Základnou myšlienkou projektu je vytvorenie otvoreného interaktívneho systému - web portálu pre ľudské zdroje, zamestnávateľov (existujúcich či potenciálnych), vzdelávacie inštitúcie a municipality a synchronizácia ich požiadaviek tak, aby záujemca o ľudské zdroje využil nástroj na identifikáciu a lokalizáciu pracovnej sily a získal predstavu o možnostiach zvýšenia kvalifikácie súčasných či budúcich zamestnancov.
Súčasne mu bude poskytnutý štruktúrovaný prehľad o území v rámci Prešovského kraja,
z ktorého bude možné spoznať dispozície územia z hľadiska infraštruktúry, demografie a iných predvolených hodnôt, ako preferované aktivity jednotlivých obcí.

Pre zamestnanca z projektu plynie možnosť analyzovať priestor z pohľadu lokality a odvetvia ponuky práce, vrátane konkrétnej ponuky zvýšenia kvalifikácie k tomu, ktorému pracovnému miestu, o ktoré má tendenciu sa uchádzať.

Prínos pre vzdelávacie inštitúcie spočíva v nastavení študijných programov či vzdelávacích kurzov tak, aby bola rešpektovaná štruktúra a požiadavky ako pracovného trhu, tak i zamestnávateľov a investorov.

Web portál nájdete na adrese: www.tatravia.eu

Keďže bude web portál slúžiť i na prezentáciu obcí Prešovského kraja, nemal by v nej chýbať jeden z heraldických znakov, ktorým je erb obce. Pokiaľ disponujete týmto erbom v elektronickej, alebo printovej podobe, zašlite ho prosím na nižšie uvedený e-mail alebo adresu, spolu s formulárom so základnými údajmi o Vašej obci.
Ďalšie otázky Vám rada zodpovie Mgr. Igor Wzoš, tel.č. 0911 334 647, 052/428 4013 alebo e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spam-botmi, musíte mať zapnutý Javascript pre jeho zobrazenie

E-mail pre doručovanie údajov:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spam-botmi, musíte mať zapnutý Javascript pre jeho zobrazenie alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spam-botmi, musíte mať zapnutý Javascript pre jeho zobrazenie

Adresa:

TATRAVIA - regionálna rozvojová agentúra
Starý Smokovec 7
062 01 Vysoké Tatry

V rámci projektu bola spracovaná publikácia o Prešovskom kraji a jeho okresoch, ktorú si môžete prelistovať kliknutím na nasledujúci odkaz:


Na projekte TATRAVIA - cesta integrácii trhu práce spolupracovali:

Prof. RNDr. Koloman Ivanička, CSc.
Bc. Dušan Havlíček
Bc. Peter Plachý
Ing. Edita Danová
Mgr. Igor Wzoš
Martin Pohorelec
PhDr. Ján Barica
Prof. RNDr. René Matlovič, PhD.
RNDr. Radoslav Klamár, PhD.
RNDr. Martin Rosič
Ing. Eva Achbergerová
PhDr. Nadežda Feketeová
Mgr. Igor Valašík
PhDr. Dušan Grajciar
PhDr. Mojmír Kališ


 

 

 
< Predchádzajúci   Nasledujúci >Copyright © 2008 TATRAVIA - regionálna rozvojová agentúra.


portál regionálnej rozvojovej agentúry

TATRAVIA - RRA
Švajčiarsky dom
Starý Smokovec 7
062 01 Starý Smokovec
Vysoké Tatry
tatravia@tatravia.sk
TATRAVIA regionálna rozvojová agentúra

Úlohou TATRAVIE je:

- Plnenie úloh v zmysle zmluvného vzťahu ústredným orgánom štátnej správy.

- Identifikácia a implementácia trvalo udržateľných projektov.

- Vytvorenie projektovej kompozície - mapy projektov a ich podpora.

- Zvýšiť úspešnosť, efektivitu a adresnosť čerpania finančnej podpory.Odporúčame: