Úvod

 

HARMONOGRAM VÝZIEV NA ROK 2012 NA STIAHNUTIE:

 

 AKTUALITY:

19. 3. 2012
6. 3. 2012
2. 3. 2012
21. 2. 2012

17. 2. 2012
Oznam pre žiadateľov v rámci výzvy OPBK/2012/2.2/08

 

25. 3. 2010 Piata výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Bratislavský kraj - opatrenie 2.1 OPBK

  • Prioritná os: 2. Vedomostná ekonomika
  • Opatrenie: 2.1. Inovácie a technologické transfery
  • Dátum platnosti: od 25. 3. 2010 do 24. 6. 2010
  • Kód výzvy: OPBK/2010/2.1/05
       alebo    

 

25. 3. 2010 Piata výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Bratislavský kraj - opatrenie 2.2 OPBK

  • Prioritná os: 2. Vedomostná ekonomika
  • Opatrenie: 2.2. Informatizácia spoločnosti
  • Dátum platnosti: od 25. 3. 2010 do 24. 6. 2010
  • Kód výzvy: OPBK/2010/2.2/05

27.11.2009 Aktualizácia formulárov pre Operačný program Bratislavský kraj

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj zverejňuje nasledovné aktualizované formuláre:
·       Zmluva o poskytnutí NFP
·       Priebežná / Záverečná monitorovacia správa projektu
·       Informačný list úspešne zrealizovaného projektu – príloha záverečnej monitorovacej správy projektu
·       Následná monitorovacia správa projektu
·       Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov
·       Žiadosť o platbu

Zdroj správy:

Formuláre:    

 

 

Informačná publikácia
K stiahnutiu tu

 
Nasledujúci >Copyright © 2008 TATRAVIA - regionálna rozvojová agentúra.


portál regionálnej rozvojovej agentúry

TATRAVIA - RRA
Švajčiarsky dom
Starý Smokovec 7
062 01 Starý Smokovec
Vysoké Tatry
tatravia@tatravia.sk
TATRAVIA regionálna rozvojová agentúra

Úlohou TATRAVIE je:

- Plnenie úloh v zmysle zmluvného vzťahu ústredným orgánom štátnej správy.

- Identifikácia a implementácia trvalo udržateľných projektov.

- Vytvorenie projektovej kompozície - mapy projektov a ich podpora.

- Zvýšiť úspešnosť, efektivitu a adresnosť čerpania finančnej podpory.Odporúčame: