Úvod arrow Projekty arrow Projekt Tatranská škola regionálneho rozvoja - tlačová správa
Tlačová správa, Mesto Vysoké Tatry, 20. August 2008

Mesto Vysoké Tatry v spolupráci s partnermi (ŠL TANAP, MVO Ľudia a voda, MSPP, n.o.) realizuje projekt TATRANSKÁ ŠKOLA REGIONÁLNEHO ROZVOJA. Cieľom projektu je rozvinúť zručnosti a tvorivý potenciál všetkých zainteresovaných skupín v regióne Vysoké Tatry, aby Tatranci boli sami schopní vedieť si pomenovávať svoje problémy i navrhovať riešenia na ich odstránenie.
Publikácia TATRY PRE ĽUDÍ k stiahnutiu tu:
 

 

V 11-tich multisektorových tímoch (ochrana prírody, cestovný ruch, služby, dopravná infraštruktúra, ochrana vodných zdrojov, energetika, odpady, informatizácia Vysokých Tatier, komunikácia, vzdelávanie, certifikácia) pracovalo viac ako 100 frekventantov zo samospráv v regióne, ŠL TANAPu, Ochrany prírody TANAPu i občianskych združení. Okrem získaných a rozvinutých zručností absolventi Tatranskej školy regionálneho rozvoja zanalyzovali súčasný stav, navrhli víziu k roku 2020 a navrhli riešenia pre naplnenie vízie Programu udržateľného rozvoja regiónu Vysokých Tatier.
 
Autori dokumentu ,,Program udržateľného rozvoja regiónu Vysokých Tatier, ( pracovný materiál na verejnú diskusiu, vypracovaný frekventantmi, lektormi a koordinátormi Tatranskej školy regionálneho rozvoja) očakávajú, že pred definitívnou finálnou podobou na predloženie do orgánov samospráv prebehne intenzívna diskusia pre doplnenie ďalších návrhov a odporúčaní, aby navrhovaný program bol čo najkomplexnejší s jasným prínosom pre Tatry, ako regiónom s unikátnym prírodným dedičstvom Európskej dimenzie. Rámec navrhovaného ,,Programu udržateľného rozvoja regiónu Vysokých Tatier, s možnosťou preštudovania a jeho pripomienkovania sa nachádza na webovej stránke projektu www.tatrypreludi.sk, ako aj na webových stránkach partnerov (www.vysoketatry.sk, www.lesytanap.sk, www.tanap.sk, www.mspp.sk, www.ludiaavoda.sk, www.tatravia.sk).

Projekt je financovaný z Európskeho sociálneho fondu, koordinovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR s 5% finančnou spoluúčasťou Mesta Vysoké Tatry v celkovej výške 9,5 mil. Sk.
 
 
< Predchádzajúci   Nasledujúci >Copyright © 2008 TATRAVIA - regionálna rozvojová agentúra.


portál regionálnej rozvojovej agentúry

TATRAVIA - RRA
Švajčiarsky dom
Starý Smokovec 7
062 01 Starý Smokovec
Vysoké Tatry
tatravia@tatravia.sk
TATRAVIA regionálna rozvojová agentúra

Úlohou TATRAVIE je:

- Plnenie úloh v zmysle zmluvného vzťahu ústredným orgánom štátnej správy.

- Identifikácia a implementácia trvalo udržateľných projektov.

- Vytvorenie projektovej kompozície - mapy projektov a ich podpora.

- Zvýšiť úspešnosť, efektivitu a adresnosť čerpania finančnej podpory.Odporúčame: