Úvod arrow Kontakt


Kontakt

TATRAVIA—regionálna rozvojová agentúra
( v skratke TATRAVIA—RRA )

Sídlo a miesto doručovania korešpondencie:

Švajčiarsky dom                                     
Starý Smokovec 7                                  
062 01 Starý Smokovec                         
Vysoké Tatry

tatravia@tatravia.sk

ďalej...
Copyright © 2008 TATRAVIA - regionálna rozvojová agentúra. | Login | 


portál regionálnej rozvojovej agentúry

TATRAVIA - RRA
Švajčiarsky dom
Starý Smokovec 7
062 01 Starý Smokovec
Vysoké Tatry
tatravia@tatravia.sk
TATRAVIA regionálna rozvojová agentúra

Úlohou TATRAVIE je:

- Plnenie úloh v zmysle zmluvného vzťahu ústredným orgánom štátnej správy.

- Identifikácia a implementácia trvalo udržateľných projektov.

- Vytvorenie projektovej kompozície - mapy projektov a ich podpora.

- Zvýšiť úspešnosť, efektivitu a adresnosť čerpania finančnej podpory.Odporúčame: