Úvod arrow


Európska únia

Pochopenie významu štrukturálnej pomoci sa nezaobíde bez poznania základných princípov Európskeho spoločenstva. Poznanie organizačného zabezpečenia fungovania európskych organizácii a inštitúcií pomôže zorientovať sa v spleti pojmov, kompetencií či záujmov.

Nižšie uvádzame základný prehľad európskych organizácií a inštitúcií, spolu s niekoľkými odkazmi na zaujímavé web stránky.

ďalej...
Copyright © 2008 TATRAVIA - regionálna rozvojová agentúra.


portál regionálnej rozvojovej agentúry

TATRAVIA - RRA
Švajčiarsky dom
Starý Smokovec 7
062 01 Starý Smokovec
Vysoké Tatry
tatravia@tatravia.sk
TATRAVIA regionálna rozvojová agentúra

Úlohou TATRAVIE je:

- Plnenie úloh v zmysle zmluvného vzťahu ústredným orgánom štátnej správy.

- Identifikácia a implementácia trvalo udržateľných projektov.

- Vytvorenie projektovej kompozície - mapy projektov a ich podpora.

- Zvýšiť úspešnosť, efektivitu a adresnosť čerpania finančnej podpory.Odporúčame: