Úvod arrow Partnerstvá


Partnerstvá

Pojmom partnerstvo  môžeme označiť  štruktúru vzťahov medzi subjektmi z prostredia súkromného, verejného i tretieho ( mimovládneho ) sektora. Vznik partnerstva je kauzálnou záležitosťou, vyplývajúcou z potreby dosiahnutia identifikovaných a pomenovaných priorít, cieľov. Partnerstvo postavené na definovanom objekte vzájomného záujmu zainteresovaných subjektov umocňuje myšlienku, zhmotňuje vízie a činí objekt uskutočniteľným.


ďalej...
Copyright © 2008 TATRAVIA - regionálna rozvojová agentúra.


portál regionálnej rozvojovej agentúry

TATRAVIA - RRA
Švajčiarsky dom
Starý Smokovec 7
062 01 Starý Smokovec
Vysoké Tatry
tatravia@tatravia.sk
TATRAVIA regionálna rozvojová agentúra

Úlohou TATRAVIE je:

- Plnenie úloh v zmysle zmluvného vzťahu ústredným orgánom štátnej správy.

- Identifikácia a implementácia trvalo udržateľných projektov.

- Vytvorenie projektovej kompozície - mapy projektov a ich podpora.

- Zvýšiť úspešnosť, efektivitu a adresnosť čerpania finančnej podpory.Odporúčame: