Úvod arrow ProjektyProjekt TATRICA

TATRAVIA-RRA v súčasnosti realizuje projekt s názvom Tatranský veľtrh outdoorových aktivít - „Tatrica", ktorého autorom je Mgr. Beáta Firicová: "Projekt sa zameriava na celú cezhraničnú oblasť Tatier (Spiš, Liptov, Orava, Zakopané). V rámci  projektu sa uskutočnia dve synergicky pôsobiace aktivity, ktoré výraznou mierou zvýšia záujem o región, najmä u stále väčšej skupiny návštevníkov zameraných na aktívne trávenie voľného času". 

ďalej...

Projekt Tatranská škola regionálneho rozvoja - tlačová správa
Tlačová správa, Mesto Vysoké Tatry, 20. August 2008

Mesto Vysoké Tatry v spolupráci s partnermi (ŠL TANAP, MVO Ľudia a voda, MSPP, n.o.) realizuje projekt TATRANSKÁ ŠKOLA REGIONÁLNEHO ROZVOJA. Cieľom projektu je rozvinúť zručnosti a tvorivý potenciál všetkých zainteresovaných skupín v regióne Vysoké Tatry, aby Tatranci boli sami schopní vedieť si pomenovávať svoje problémy i navrhovať riešenia na ich odstránenie.
ďalej...

Záverečná konferencia projektu Tatranská škola regionálneho rozvoja za účasti princa Philipa

Záverečná konferencia projektu „TATRANSKÁ ŠKOLA REGIONÁLNEHO ROZVOJA" 23.- 24.10.2008, v prvom rade zľava: Ján Mokoš, Silvia Gašparovičová, princ Philip, Michal Kravčík

 

ďalej...

TATRAVIA - cesta k integrácii trhu práce

Projekt TATRAVIA - cesta k integrácii trhu práce bol podporený z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Sektorového operačného programu Ľudské zdroje.

ďalej...

Tatry pre ľudí-galéria a publikácia
Mesto Vysoké Tatry v spolupráci s partnermi (ŠL TANAP, MVO Ľudia a voda, MSPP, n.o.) ukončili implementáciu projektu TATRANSKÁ ŠKOLA REGIONÁLNEHO ROZVOJA. Cieľom projektu bolo rozvinúť zručnosti a tvorivý potenciál všetkých zainteresovaných skupín v regióne Vysoké Tatry, aby Tatranci boli sami schopní vedieť si pomenovávať svoje problémy i navrhovať riešenia na ich odstránenie.
 
V príspevku nájdete odkaz na stiahnutie publikácie, príhovor primátora a hodnotiteľa, fotogalériu z konferencie a návštevy britskej kráľovnej Alžbety II. a princa Philipa.
ďalej...
Copyright © 2008 TATRAVIA - regionálna rozvojová agentúra.


portál regionálnej rozvojovej agentúry

TATRAVIA - RRA
Švajčiarsky dom
Starý Smokovec 7
062 01 Starý Smokovec
Vysoké Tatry
tatravia@tatravia.sk
TATRAVIA regionálna rozvojová agentúra

Úlohou TATRAVIE je:

- Plnenie úloh v zmysle zmluvného vzťahu ústredným orgánom štátnej správy.

- Identifikácia a implementácia trvalo udržateľných projektov.

- Vytvorenie projektovej kompozície - mapy projektov a ich podpora.

- Zvýšiť úspešnosť, efektivitu a adresnosť čerpania finančnej podpory.Odporúčame: